DebugHostLogOnFailureCollector

public class DebugHostLogOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.DebugHostLogOnFailureCollector


ตัวรวบรวมที่จะรวบรวมและบันทึกบันทึกฝั่งโฮสต์เมื่อกรณีการทดสอบล้มเหลวเกิดขึ้น

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

DebugHostLogOnFailureCollector ()

วิธีการสาธารณะ

void onTestFail ( DeviceMetricData testData, TestDescription test)

โทรกลับเมื่อกรณีการทดสอบล้มเหลว

void onTestRunStart ( DeviceMetricData runData)

โทรกลับเมื่อเริ่มการทดสอบการทำงาน

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

DebugHostLogOnFailureCollector

public DebugHostLogOnFailureCollector ()

วิธีการสาธารณะ

onTestFail

public void onTestFail (DeviceMetricData testData, 
                TestDescription test)

โทรกลับเมื่อกรณีการทดสอบล้มเหลว

พารามิเตอร์
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData เก็บข้อมูลสำหรับกรณีทดสอบ

test TestDescription : TestDescription ของกรณีทดสอบที่กำลังดำเนินการ

บนTestRunStart

public void onTestRunStart (DeviceMetricData runData)

โทรกลับเมื่อเริ่มการทดสอบการทำงาน

พารามิเตอร์
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData เก็บข้อมูลสำหรับการรัน