ข้อมูลแพ็คเกจ

public class PackageInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.PackageInfo


คอนเทนเนอร์สำหรับข้อมูลแพ็กเกจของแอปพลิเคชันแยกวิเคราะห์จากอุปกรณ์

สรุป

ค่าคงที่

int FLAG_PERSISTENT

วิธีการสาธารณะ

void addPerUserAttribute (int userId, String attr, String value)
String getCodePath ()

ส่งคืนตำแหน่งที่แพ็คเกจอยู่ในระบบไฟล์

String getFirstInstallTime (int userId)
String getPackageName ()

ส่งกลับชื่อแพ็คเกจของแอปพลิเคชัน

String getVersionCode ()

ส่งกลับชื่อเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน

String getVersionName ()

ส่งกลับชื่อเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน

boolean isPersistentApp ()

คืน true หากเป็นแอปถาวร

boolean isSystemApp ()

คืนค่า true หากนี่คือแอประบบ

boolean isUpdatedSystemApp ()

คืนค่า true หากเป็นแอประบบที่ได้รับการอัปเดต

ค่าคงที่

FLAG_PERSISTENT

public static final int FLAG_PERSISTENT

ค่าคงที่: 8 (0x00000008)

วิธีการสาธารณะ

addPerUserAttribute

public void addPerUserAttribute (int userId, 
        String attr, 
        String value)

พารามิเตอร์
userId int

attr String

value String

getCodePath

public String getCodePath ()

ส่งคืนตำแหน่งที่แพ็คเกจอยู่ในระบบไฟล์

การส่งคืน
String

getFirstInstallTime

public String getFirstInstallTime (int userId)

พารามิเตอร์
userId int

การส่งคืน
String

getPackageName

public String getPackageName ()

ส่งกลับชื่อแพ็คเกจของแอปพลิเคชัน

การส่งคืน
String

รับVersionCode

public String getVersionCode ()

ส่งกลับชื่อเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน หมายเหตุ: สิ่งนี้จะส่งคืน null หากไม่พบแอตทริบิวต์ 'versionCode'

การส่งคืน
String

รับVersionName

public String getVersionName ()

ส่งกลับชื่อเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน หมายเหตุ: สิ่งนี้จะส่งคืน null หากไม่พบแอตทริบิวต์ 'versionName' เช่น บนอุปกรณ์ froyo

การส่งคืน
String

isPersistentApp

public boolean isPersistentApp ()

คืน true หากเป็นแอปถาวร

การส่งคืน
boolean

isSystemApp

public boolean isSystemApp ()

คืนค่า true หากนี่คือแอประบบ

การส่งคืน
boolean

isUpdatedSystemApp

public boolean isUpdatedSystemApp ()

คืนค่า true หากเป็นแอประบบที่ได้รับการอัปเดต

การส่งคืน
boolean