Odzyskiwanie wielu urządzeń

public interface IMultiDeviceRecovery

com.android.tradefed.device.IMultiDeviceRecovery


Interfejs do odzyskiwania wielu urządzeń offline. Istnieje kilka metod odzyskiwania urządzeń, które mogą wpływać na wiele urządzeń (np. ponowne uruchamianie adb, resetowanie usb, ...). Możemy zaimplementować te metody odzyskiwania za pośrednictwem tego interfejsu. Po skonfigurowaniu implementacji za pomocą konfiguracji globalnej ERROR(/#recoverDevices(List)) będzie okresowo wywoływany z DeviceManager .

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void recoverDevices ( managedDevices) recoverDevices ( managedDevices)

Odzyskuje urządzenia offline na hoście.

default void setFastbootPath (String fastbootPath)

Ustawia ścieżkę do używanego pliku binarnego fastboot.

Metody publiczne

odzyskaćUrządzenia

public abstract void recoverDevices ( managedDevices)

Odzyskuje urządzenia offline na hoście.

Parametry
managedDevices : lista ITestDevice s.

ustaw FastbootPath

public void setFastbootPath (String fastbootPath)

Ustawia ścieżkę do używanego pliku binarnego fastboot.

Parametry
fastbootPath String