IManagedTestDeviceFactory

public interface IManagedTestDeviceFactory

com.android.tradefed.device.IManagedTestDeviceFactory


Interfejs kreatora dla IManagedTestDevice s

Streszczenie

Metody publiczne

abstract IManagedTestDevice createDevice (IDevice stubDevice)

Utwórz element IManagedTestDevice na podstawie przekazanego mu IDevice .

abstract IManagedTestDevice createRequestedDevice (IDevice idevice, IDeviceSelection options)

W szczególności utwórz urządzenie zgodne ze specyfikacją

abstract void setFastbootEnabled (boolean enable)

Włącz lub nie obsługę fastboot dla utworzonego urządzenia.

Metody publiczne

utwórz urządzenie

public abstract IManagedTestDevice createDevice (IDevice stubDevice)

Utwórz element IManagedTestDevice na podstawie przekazanego mu IDevice .

Parametry
stubDevice IDevice : który określi typ utworzonego urządzenia

Zwroty
IManagedTestDevice baza IManagedTestDevice utworzona na IDevice

utwórz żądane urządzenie

public abstract IManagedTestDevice createRequestedDevice (IDevice idevice, 
                IDeviceSelection options)

W szczególności utwórz urządzenie zgodne ze specyfikacją

Parametry
idevice IDevice

options IDeviceSelection

Zwroty
IManagedTestDevice

setFastbootWłączony

public abstract void setFastbootEnabled (boolean enable)

Włącz lub nie obsługę fastboot dla utworzonego urządzenia.

Parametry
enable boolean : wartość ustawia wsparcie.