IManagedTestDeviceFactory

public interface IManagedTestDeviceFactory

com.android.tradefed.device.IManagedTestDeviceFactory


Interfejs twórcy dla IManagedTestDevice s

Streszczenie

Metody publiczne

abstract IManagedTestDevice createDevice (IDevice stubDevice)

Utwórz IManagedTestDevice na podstawie przekazanego do niego IDevice .

abstract IManagedTestDevice createRequestedDevice (IDevice idevice, IDeviceSelection options)

W szczególności utwórz urządzenie pasujące do specyfikacji

abstract void setFastbootEnabled (boolean enable)

Włącz lub nie obsługę szybkiego uruchamiania dla utworzonego urządzenia.

Metody publiczne

utwórz urządzenie

public abstract IManagedTestDevice createDevice (IDevice stubDevice)

Utwórz IManagedTestDevice na podstawie przekazanego do niego IDevice .

Parametry
stubDevice IDevice : który określi typ utworzonego urządzenia

Zwroty
IManagedTestDevice IManagedTestDevice utworzona baza na IDevice

utwórz żądane urządzenie

public abstract IManagedTestDevice createRequestedDevice (IDevice idevice, 
                IDeviceSelection options)

W szczególności utwórz urządzenie pasujące do specyfikacji

Parametry
idevice IDevice

options IDeviceSelection

Zwroty
IManagedTestDevice

ustaw Fastboot włączony

public abstract void setFastbootEnabled (boolean enable)

Włącz lub nie obsługę szybkiego uruchamiania dla utworzonego urządzenia.

Parametry
enable boolean : wartość ustawia wsparcie.