IFileEntry

public interface IFileEntry

com.android.tradefed.device.IFileEntry


Definicja interfejsu zapewniająca prostszy, możliwy do wyszydzenia kontrakt dla metod FileEntry .

DO ZROBIENIA: przenieś to do ddmlib

Streszczenie

Metody publiczne

abstract IFileEntry findChild (String name)

Znajduje element podrzędny IFileEntry o podanej nazwie.

abstract getChildren (boolean useCache)

Zwraca elementy podrzędne IFileEntry .

abstract String getDate ()

Opakowanie dla FileEntry#getDate() .

abstract FileListingService.FileEntry getFileEntry ()

Zwróć odwołanie do ddmlib FileEntry .

abstract String getFullEscapedPath ()

Opakowanie dla FileEntry#getFullEscapedPath() .

abstract String getFullPath ()

Opakowanie dla FileEntry#getFullPath() .

abstract String getName ()

Opakowanie dla FileEntry#getName() .

abstract String getPermissions ()

Opakowanie dla FileEntry#getPermissions() .

abstract String getTime ()

Opakowanie dla FileEntry#getTime() .

abstract boolean isAppFileName ()

Opakowanie dla FileEntry#isAppFileName() .

abstract boolean isDirectory ()

Opakowanie dla FileEntry#isDirectory() .

Metody publiczne

znajdźDziecko

public abstract IFileEntry findChild (String name)

Znajduje element podrzędny IFileEntry o podanej nazwie.

Zasadniczo opakowanie dla FileEntry#findChild(String) , które również najpierw przeszuka buforowane pliki podrzędne w poszukiwaniu pliku o podanej nazwie, a jeśli nie zostanie znalezione, odświeży buforowaną listę plików podrzędnych i spróbuj ponownie.

Parametry
name String

Zwroty
IFileEntry

Rzuca
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

zdobądź dzieci

public abstract  getChildren (boolean useCache)

Zwraca elementy podrzędne IFileEntry .

Zasadniczo synchroniczne opakowanie dla FileListingService#getChildren(FileEntry, boolean, FileListingService.IListingReceiver)

Parametry
useCache boolean : true , jeśli powinny zostać zwrócone buforowane elementy podrzędne, jeśli są dostępne. false , jeśli należy wymusić nowe polecenie ls.

Zwroty
lista plików podrzędnych

Rzuca
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

pobierzDatę

public abstract String getDate ()

Opakowanie dla FileEntry#getDate() .

Zwroty
String

pobierz plikEntry

public abstract FileListingService.FileEntry getFileEntry ()

Zwróć odwołanie do ddmlib FileEntry .

Zwroty
FileListingService.FileEntry

getFullEscapedPath

public abstract String getFullEscapedPath ()

Opakowanie dla FileEntry#getFullEscapedPath() .

Zwroty
String

getFullPath

public abstract String getFullPath ()

Opakowanie dla FileEntry#getFullPath() .

Zwroty
String

pobierzNazwę

public abstract String getName ()

Opakowanie dla FileEntry#getName() .

Zwroty
String

uzyskać uprawnienia

public abstract String getPermissions ()

Opakowanie dla FileEntry#getPermissions() .

Zwroty
String

uzyskać czas

public abstract String getTime ()

Opakowanie dla FileEntry#getTime() .

Zwroty
String

isAppFileName

public abstract boolean isAppFileName ()

Opakowanie dla FileEntry#isAppFileName() .

Zwroty
boolean

jestKatalog

public abstract boolean isDirectory ()

Opakowanie dla FileEntry#isDirectory() .

Zwroty
boolean