โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด GCS

public class GCSDownloaderHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.gcs.GCSDownloaderHelper


ตัวดาวน์โหลดสำหรับบัคเก็ต GCS ที่ดูแลการแคชและแก้ไขการกำหนดค่าส่วนกลาง

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

GCSDownloaderHelper ()

วิธีการสาธารณะ

File fetchTestResource (String gsPath)

ดึงทรัพยากรจากเส้นทาง GS

ผู้สร้างสาธารณะ

โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด GCS

public GCSDownloaderHelper ()

วิธีการสาธารณะ

fetchTestResource

public File fetchTestResource (String gsPath)

ดึงทรัพยากรจากเส้นทาง GS

พารามิเตอร์
gsPath String : เส้นทางที่ทรัพยากรตั้งอยู่ ตัวอย่างเช่น: gs://bucket/path/file

ส่งคืน
File ERROR(/File) ชี้ไปที่ทรัพยากรที่ดึงมา

พ่น
com.android.tradefed.build.BuildRetrievalError
BuildRetrievalError