IBuildProvider

public interface IBuildProvider

com.android.tradefed.build.IBuildProvider


Test edilen derlemeyle ilgili bilgi sağlamaktan sorumludur.

Özet

Herkese açık yöntemler

default void buildNotTested(IBuildInfo info)

Bu yöntem kullanımdan kaldırılmıştır. Artık bir kullanım alanı yok

abstract void cleanUp(IBuildInfo info)

Geçici derleme dosyalarını temizleyin.

abstract IBuildInfo getBuild()

Test altındaki derlemenin verilerini alın.

Herkese açık yöntemler

Derleme Test Edilmedi

public void buildNotTested (IBuildInfo info)

Bu yöntem kullanımdan kaldırılmıştır.
Artık herhangi bir kullanım alanı yok

Belirtilen derlemeyi test edilmedi olarak işaretleyin.

TradeFederation'ın bir ortam sorunu nedeniyle derleme üzerinde testi tamamlayamadığı durumlarda çağrılır.

Parametreler
info IBuildInfo: sıfırlanacak IBuildInfo

temizleme

public abstract void cleanUp (IBuildInfo info)

Geçici derleme dosyalarını temizleyin.

Parametreler
info IBuildInfo

getBuild

public abstract IBuildInfo getBuild ()

Test altındaki derlemenin verilerini alın.

İlerlemeler
IBuildInfo test altındaki derleme için IBuildInfo veya test için kullanılabilecek derleme yoksa null

Fırlatma
BuildRetrievalError beklenmedik bir hata nedeniyle derleme bilgisi alınamadıysa