StubBuildProvider

public class StubBuildProvider
extends Object implements IBuildProvider

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.build.StubBuildProvider


IBuildProvider işlem gerektirmeyen boş uygulaması.

Seçeneklerden sağlanan değerlerle boş bir BuildInfo sağlayacaktır.

Özet

Kamu inşaatçıları

StubBuildProvider ()

Genel yöntemler

void cleanUp ( IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

IBuildInfo getBuild ()

Test edilen derleme için verileri alın.

Kamu inşaatçıları

StubBuildProvider

public StubBuildProvider ()

Genel yöntemler

Temizlemek

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

parametreler
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

Test edilen derleme için verileri alın.

İadeler
IBuildInfo test altında derleme için IBuildInfo veya test için herhangi bir yapı yoksa null

atar
BuildRetrievalError