IDeviceBuildProvider

public interface IDeviceBuildProvider
implements IBuildProvider

com.android.tradefed.build.IDeviceBuildProvider


Bir yapıyı almak için bir IBuildProvider gelen bilgileri kullanan bir ITestDevice .

Bu arabirimin tipik kullanım durumu, cihaz türüne göre farklı türde yapılar getiren bir yapı sağlayıcısıdır. Bir aygıtın durumunu değiştiren bir BuildProvider'da eylemler gerçekleştirmeniz önerilmez.

Bu arabirimi uygulamak, TF çerçevesinin IBuildProvider#getBuild() yerine getBuild(com.android.tradefed.device.ITestDevice) yöntemini çağırmasına neden olur.

Özet

Genel yöntemler

abstract IBuildInfo getBuild ( ITestDevice device)

Test edilen derleme için verileri alın

Genel yöntemler

getBuild

public abstract IBuildInfo getBuild (ITestDevice device)

Test edilen derleme için verileri alın

parametreler
device ITestDevice : test için ayrılan ITestDevice

İadeler
IBuildInfo test altında derleme için IBuildInfo veya test için herhangi bir yapı yoksa null

atar
BuildRetrievalError beklenmeyen bir hata nedeniyle yapı bilgisi alınamadıysa
DeviceNotAvailableException cihaz test için kullanılamaz hale gelirse