LocalAppBuildProvider

public class LocalAppBuildProvider
extends StubBuildProvider

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.build.StubBuildProvider
com.android.tradefed.build.LocalAppBuildProvider


Sağlanan bir yerel yola dayalı olarak bir IBuildProvider oluşturan bir IBuildInfo

Özet

Kamu inşaatçıları

LocalAppBuildProvider ()

Genel yöntemler

void cleanUp ( IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

IBuildInfo getBuild ()

Test edilen derleme için verileri alın.

Kamu inşaatçıları

LocalAppBuildProvider

public LocalAppBuildProvider ()

Genel yöntemler

Temizlemek

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

parametreler
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

Test edilen derleme için verileri alın.

İadeler
IBuildInfo test altında derleme için IBuildInfo veya test için herhangi bir yapı yoksa null

atar
BuildRetrievalError