LocalDeviceBuildProvider

public class LocalDeviceBuildProvider
extends StubBuildProvider

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.build.StubBuildProvider
com.android.tradefed.build.LocalDeviceBuildProvider


Sağlanan bir dosya sistemi dizin yolunu temel alan bir IBuildProvider oluşturan bir IDeviceBuildInfo .

Belirli cihaz derleme dosyaları, yapılandırılabilir bir dizi modele göre tanınır.

Özet

Kamu inşaatçıları

LocalDeviceBuildProvider ()

Genel yöntemler

void cleanUp ( IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

IBuildInfo getBuild ()

Test edilen derleme için verileri alın.

File getTestDir ()

Testlerin bulunduğu dizini döndürür.

Kamu inşaatçıları

LocalDeviceBuildProvider

public LocalDeviceBuildProvider ()

Genel yöntemler

Temizlemek

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

parametreler
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

Test edilen derleme için verileri alın.

İadeler
IBuildInfo test altında derleme için IBuildInfo veya test için herhangi bir yapı yoksa null

atar
BuildRetrievalError

getTestDir

public File getTestDir ()

Testlerin bulunduğu dizini döndürür.

İadeler
File