בדוק מבנה

כדי לבדוק את ה-build שלך, אתה יכול להריץ את ה-build שלך על אמולטור או להפעיל (פלאש) אותו במכשיר בפועל.

בדוק את המבנה שלך על אמולטור

Cuttlefish הוא אמולטור מכשיר וירטואלי המשמש לבדיקת המבנה שלך. למידע על הפעלת build על Cuttlefish, ראה מדריך תחילת העבודה .

לבדיקת אפליקציות, כולל אפליקציות שירותי הרכב של Google (GAS), השתמש באמולטור אנדרואיד .

בדוק את המבנה שלך במכשיר

כלי האתחול המהיר מאפשר לך להבהב יותר סוגי מכשירים מאשר הכלי פלאש של אנדרואיד וניתן להשתמש בו כדי להבהב את הבנייה המקומית שלך למכשירים לצורך בדיקה.

למידע על שימוש בכלי שורת הפקודה fastboot, ראה Flash with Fastboot