Dozwolone ciągi wersji dla Androida 7.1

Jak opisano w sekcji 3.2.2 definicji zgodności systemu Android 7.1 , tylko niektóre ciągi są dozwolone dla właściwości systemowej android.os.Build.VERSION.RELEASE . Powodem tego jest to, że aplikacje i witryny internetowe mogą polegać na przewidywalnych wartościach tego ciągu, dzięki czemu użytkownicy końcowi mogą łatwo i niezawodnie zidentyfikować wersję Androida uruchomioną na ich urządzeniach.

Ponieważ kolejne wersje oprogramowania dla systemu Android mogą zmieniać ten ciąg, ale nie mogą zmieniać żadnego zachowania interfejsu API, takim wydaniom może nie towarzyszyć nowy dokument definicji zgodności. Ta strona zawiera listę wersji, które są dozwolone przez system oparty na systemie Android 7.1. Jedyne dozwolone wartości dla android.os.Build.VERSION.RELEASE dla Androida 7.1 to:

  • 7,1