Opis

Interfejs warstwy abstrakcji sprzętu pojazdu (VHAL) definiuje właściwości, które mogą zaimplementować producenci OEM, i zawiera metadane właściwości (na przykład, czy właściwość jest int i jakie tryby zmiany są dozwolone). Interfejs VHAL opiera się na dostępie (odczyt, zapis, subskrypcja) właściwości, która jest abstrakcją dla określonej funkcji.

Aby dowiedzieć się więcej o pracy z VHAL, zobacz te artykuły:

  • Właściwości pojazdu . Dowiedz się o właściwościach, które możesz wdrożyć.
  • Debugowanie VHAL . Przeczytaj, jak zrzucić bieżący stan VHAL i jak uwzględnić zrzut procesu VHAL w stanie zrzutu.
  • Strażnik samochodowy . Narzędzie do debugowania, watchdog samochodu monitoruje kondycję — i kończy — procesy, gdy stają się one niesprawne.