Spectatio: Otomotiv Test Çerçevesi

Spectatio, Android Automotive OS'yi (AAOS) gerçek ve sanal cihazlarda test etmek için geliştirilmiş açık kaynaklı bir test çerçevesidir. Spectatio, bir otomotiv cihazındaki uygulamaları test etmek için API'ler sağlar ve AAOS ve uygulamalarının işlevselliğini ve performansını doğrulamak için kullanılan genişletilebilir ve ölçeklenebilir bir çözümdür.

Üst düzey tasarım

Spectatio çerçevesi, çeşitli AAOS UI uygulamaları için uyarlanabilir ve genişletilebilir. Cihaz donanımı, öykünücüler ve sanallaştırılmış ortamlarda AAOS'un işlevselliğini ve performansını test etmek için kullanılır.

Aşağıdaki şekil, Spectatio çerçevesinin üst düzey tasarımını açıklamaktadır.

spectatio-design

Şekil 1. Spectatio çerçevesi üst düzey tasarımı

UI Automator üzerine inşa edilen Spectatio çerçevesi, AAOS'ta kullanıcı ve sistem uygulamalarıyla etkileşime giren UI testleri oluşturmak için bir dizi API sağlar. Otomotiv testleri, test için Spectatio çerçevesi tarafından sağlanan API'leri kullanır; bu, bu testleri test edilen cihazdan (DUT) bağımsız hale getirir ve destekleniyorsa çeşitli cihazları test etmek için ölçeklenebilir hale getirir.

Şekil 1, Spectatio çerçevesinin, uygulamaya özel arayüzler ve yardımcılar kullanılarak Dialer, Medicenter ve Settings gibi referans uygulamalara dayalı olarak modülerleştirildiğini ve böylece yeni uygulamalar için kolayca genişletilebilir hale getirildiğini gösterir. Spectatio çerçevesi, ortak standart ve yardımcı program yardımcı sınıflarını yeniden kullanır. Standart yardımcı sınıf , tüm uygulama yardımcı işlevleri için üst sınıftır ve cihaza özel veya uygulamalar arasında uygulanabilir standart işlevler sağlar. Yardımcı program yardımcı sınıfları , aygıttan dosya okuma veya yazma gibi yardımcı programlar sağlar.

Mimari

UI testleri oluşturmak için bir dizi API sağlamak için Spectatio çerçevesi, mevcut standart yardımcı sınıfını genişletirken ve yardımcı program yardımcı sınıflarını içe aktarırken uygulamaya özel arabirimler ve yardımcılar uygular.

Aşağıdaki şekil, Spectatio çerçevesinin üst düzey mimarisini ve bir uygulamayı test etmek için API'lerin uygulanmasına dahil olan tüm varlıkları açıklar.

spectatio-arch

Şekil 2. Spectatio çerçevesi üst düzey mimarisi

Uygulama yardımcısı arabirimi, bir uygulama yardımcısı uygulaması için bir plan sağlar. Uygulamaları test etmek için gerekli olan çeşitli yardımcı işlevlerden oluşur. Her uygulamanın, IAutoSettingHelper ve IAutoDialHelper gibi kendi arayüzü vardır. Daha fazla bilgi ve arabirim işlevlerinin bir listesi için, AOSP'deki uygulama yardımcısı arabirim işlevlerine bakın.

Standart yardımcı sınıfı, cihaz kurulumu için gerekli olan ancak pressHome ve scroll gibi herhangi bir uygulamaya özgü olmayan standart öznitelikler ve işlevlerden oluşur. Standart yardımcı sınıf, AbstractAutoStandardAppHelper.java içinde tanımlanmıştır.

Yardımcı program yardımcı sınıfları , çerçeve tarafından kullanılır. Örneğin, AutoJsonUtility.java bir
verilen aygıt JSON yapılandırma dosyasını yükleyen ve çalışma zamanında çerçeve yapılandırmalarını güncelleyen yardımcı program sınıfı.

Uygulama yardımcısı uygulama modülü, Spectatio çerçevesinin çekirdeğidir. Bir otomotiv cihazındaki uygulamaları test etmek için gerekli olan, uygulama yardımcı arabiriminde tanımlanan yardımcı işlevlerin uygulamasını içerir. Her uygulamanın, Otomotiv testleri tarafından uygulamaları test etmek için kullanılan SettingHelperImpl ve DialHelperImpl gibi kendi uygulaması vardır. Daha fazla bilgi ve uygulamaların bir listesi için, AOSP'deki uygulama yardımcısı uygulama işlevlerine bakın.

Otomotiv Testleri , uygulamayla ilgili çeşitli işlemleri test etmek için uygulama yardımcısı uygulama işlevlerini kullanır. Uygulama yardımcısı uygulama işlevlerine erişmek için HelperAccessor sınıfını kullanın.

Aşağıdaki kod, örnek bir otomotiv testinin kurulumunu, temizlenmesini ve yürütülmesini gösterir.

@RunWith(AndroidJUnit4.class)
public class AutoApplicationTest {
 static HelperAccessor<IAutoApplicationHelper> autoApplicationHelper =
     new HelperAccessor<>(IAutoApplicationHelper.class);

 public AutoApplicationTest() {
  // constructor
  // Initialize any attributes that are required for the test execution
 }

 @Before
 public void beforeTest() {
  // Initial setup before each test
  // For example - open the application
  autoApplicationHelper.open();
 }

 @After
 public void afterTest() {
  // Cleanup after each test.
  // For example - exit the application
  autoApplicationHelper.exit();
 }

 @Test
 public void testApplicationFeature() {
  // Test
  // For example - Test if application is open
  assertTrue("Application is not open.", autoApplicationHelper.isOpen());
 }
}

özelleştirme

Spectatio çerçevesi, cihaz kullanıcı arayüzünden bağımsızdır, bu nedenle çeşitli kullanıcı arayüzlerine ve donanıma sahip cihazları test etmek için ölçeklenebilir. Bu ölçeklenebilirliği elde etmek için Spectatio, referans cihaza dayalı varsayılan cihaz konfigürasyonlarını kullanır. Varsayılan olmayan cihaz yapılandırmalarını desteklemek için çerçeve, cihaz için istenen UI değişikliklerini ayarlamak için çalışma zamanında bir JSON yapılandırma dosyası kullanır. Bir JSON yapılandırma dosyası, path ayarlarıyla birlikte TEXT , DESCRIPTION ve RESOURCE_ID gibi UI öğelerini destekler ve yalnızca DUT için UI değişiklikleriyle ilgili bilgileri içermelidir. UI öğelerinin geri kalanı, çerçevede sağlanan varsayılan yapılandırma değerlerini kullanır.

Varsayılan cihaz yapılandırmaları

Aşağıdaki örnek JSON yapılandırma dosyası, kullanılabilir cihaz yapılandırmalarını ve bunların varsayılan değerlerini gösterir.

Örnek bir JSON yapılandırma dosyası görmek için artı işaretine tıklayın

  {
    "SETTINGS": {
        "APPLICATION_CONFIG": {
            "SETTINGS_TITLE_TEXT": "Settings",
            "SETTINGS_PACKAGE": "com.android.car.settings",
            "SETTINGS_RRO_PACKAGE": "com.android.car.settings.googlecarui.rro",
            "OPEN_SETTINGS_COMMAND": "am start -a android.settings.SETTINGS",
            "OPEN_QUICK_SETTINGS_COMMAND": "am start -n com.android.car.settings/com.android.car.settings.common.CarSettingActivity"
        },
        "QUICK_SETTINGS": {
            "OPEN_MORE_SETTINGS": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "toolbar_menu_item_1",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "NIGHT_MODE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Night mode"
            }
        },
        "DISPLAY": {
            "PATH": "Settings > Display",
            "OPTIONS": [
                "Brightness level"
            ],
            "BRIGHTNESS_LEVEL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "seekbar",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            }
        },
        "SOUND": {
            "PATH": "Settings > Sound",
            "OPTIONS": [
                "Media volume",
                "Alarm volume"
            ]
        },
        "NETWORK_AND_INTERNET": {
            "PATH": "Settings > Network & internet",
            "OPTIONS": [
            ],
            "TOGGLE_WIFI": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "master_switch",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            }
        },
        "BLUETOOTH": {
            "PATH": "Settings > Bluetooth",
            "OPTIONS": [
            ],
            "TOGGLE_BLUETOOTH": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_ui_toolbar_menu_item_switch",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            }
        },
        "APPS_AND_NOTIFICATIONS": {
            "PATH": "Settings > Apps & notifications",
            "OPTIONS": [
            ],
            "SHOW_ALL_APPS": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Show all apps"
            },
            "ENABLE_DISABLE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_ui_toolbar_menu_item_text",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "DISABLE_BUTTON_TEXT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Disable"
            },
            "ENABLE_BUTTON_TEXT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Enable"
            },
            "DISABLE_APP_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "DISABLE APP"
            },
            "FORCE_STOP_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Force stop"
            },
            "OK_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "OK"
            },
            "PERMISSIONS_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Permissions"
            },
            "ALLOW_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Allow"
            },
            "DENY_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Deny"
            },
            "DENY_ANYWAY_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Deny anyway"
            }
        },
        "DATE_AND_TIME": {
            "PATH": "Settings > Date & time",
            "OPTIONS": [
                "Automatic date & time",
        "Automatic time zone"
            ],
            "AUTOMATIC_DATE_AND_TIME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Automatic date & time"
            },
            "AUTOMATIC_TIME_ZONE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Automatic time zone"
            },
            "SET_DATE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Set date"
            },
            "SET_TIME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Set time"
            },
            "SELECT_TIME_ZONE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Select time zone"
            },
            "USE_24_HOUR_FORMAT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Use 24-hour format"
            },
            "OK_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "toolbar_menu_item_0",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "NUMBER_PICKER_WIDGET": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.NumberPicker"
            },
            "EDIT_TEXT_WIDGET": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.EditText"
            }
        },
        "USERS": {
            "PATH": "Settings > Users",
            "OPTIONS": [
                "Guest"
            ]
        },
        "ACCOUNTS": {
            "PATH": "Settings > Accounts",
            "OPTIONS": [
                "Automatically sync data"
            ],
            "ADD_ACCOUNT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "ADD ACCOUNT"
            },
            "ADD_GOOGLE_ACCOUNT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Google"
            },
            "SIGN_IN_ON_CAR_SCREEN": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Sign in on car screen"
            },
            "GOOGLE_SIGN_IN_SCREEN": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Sign in to your Google Account"
            },
            "ENTER_EMAIL": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.EditText"
            },
            "ENTER_PASSWORD": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.EditText"
            },
            "NEXT_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Next"
            },
            "DONE_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Done"
            },
            "REMOVE_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Remove"
            },
            "REMOVE_ACCOUNT_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Remove Account"
            }
        },
        "SYSTEM": {
            "PATH": "Settings > System",
            "OPTIONS": [
                "About", "Legal information"
            ],
            "ABOUT_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "About"
            },
            "RESET_OPTIONS_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Reset options"
            },
            "LANGUAGES_AND_INPUT_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Languages & input"
            },
            "DEVICE_MODEL": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Model"
            },
            "ANDROID_VERSION": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Android version"
            },
            "ANDROID_SECURITY_PATCH_LEVEL": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Android security patch level"
            },
            "KERNEL_VERSION": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Kernel version"
            },
            "BUILD_NUMBER": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Build number"
            },
            "RECYCLER_VIEW_WIDGET": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "androidx.recyclerview.widget.RecyclerView"
            },
            "RESET_NETWORK": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Reset network"
            },
            "RESET_SETTINGS": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "RESET SETTINGS"
            },
            "RESET_APP_PREFERENCES": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Reset app preferences"
            },
            "RESET_APPS": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "RESET APPS"
            },
            "LANGUAGES_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Languages"
            },
            "LANGUAGES_MENU_IN_SELECTED_LANGUAGE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Idiomas"
            }
        },
        "SECURITY": {
            "PATH": "Settings > Security",
            "OPTIONS": [
            ],
            "TITLE": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_ui_toolbar_title",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings.googlecarui.rro"
            },
            "CHOOSE_LOCK_TYPE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Choose a lock type"
            },
            "LOCK_TYPE_PASSWORD": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Password"
            },
            "LOCK_TYPE_PIN": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "PIN"
            },
            "LOCK_TYPE_NONE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "None"
            },
            "CONTINUE_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Continue"
            },
            "CONFIRM_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Confirm"
            },
            "ENTER_PASSWORD": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.EditText"
            },
            "PIN_PAD": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "pin_pad",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "ENTER_PIN_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "key_enter",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "REMOVE_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Remove"
            }
        }
    },
    "PHONE": {
        "APPLICATION_CONFIG": {
            "DIAL_PACKAGE": "com.android.car.dialer",
            "PHONE_ACTIVITY": "com.android.car.dialer/.ui.TelecomActivity",
            "OPEN_DIAL_PAD_COMMAND": "am start -a android.intent.action.DIAL"
        },
        "IN_CALL_VIEW": {
            "DIALED_CONTACT_TITLE": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "user_profile_title",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "DIALED_CONTACT_NUMBER": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "user_profile_phone_number",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "END_CALL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "end_call_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "MUTE_CALL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "mute_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "SWITCH_TO_DIAL_PAD": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "toggle_dialpad_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CHANGE_VOICE_CHANNEL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "voice_channel_view",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "VOICE_CHANNEL_CAR": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Car speakers"
            },
            "VOICE_CHANNEL_PHONE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Phone"
            }
        },
        "DIAL_PAD_VIEW": {
            "DIAL_PAD_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Dial Pad"
            },
            "DIAL_PAD_FRAGMENT": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "dialpad_fragment",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "DIALED_NUMBER": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "title",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "MAKE_CALL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "call_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "DELETE_NUMBER": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "delete_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            }
        },
        "CONTACTS_VIEW": {
            "CONTACTS_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Contacts"
            },
            "CONTACT_INFO": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "call_action_id",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_NAME": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "title",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_DETAIL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "show_contact_detail_id",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "ADD_CONTACT_TO_FAVORITE": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "contact_details_favorite_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "SEARCH_CONTACT": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "menu_item_search",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_SEARCH_BAR": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_ui_toolbar_search_bar",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "SEARCH_RESULT": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "contact_name",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_SETTINGS": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "menu_item_setting",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_ORDER": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Contact order"
            },
            "SORT_BY_FIRST_NAME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "First name"
            },
            "SORT_BY_LAST_NAME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Last Name"
            },
            "CONTACT_TYPE_WORK": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Work"
            },
            "CONTACT_TYPE_MOBILE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Mobile"
            },
            "CONTACT_TYPE_HOME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Home"
            }
        },
        "CALL_HISTORY_VIEW": {
            "CALL_HISTORY_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Recents"
            },
            "CALL_HISTORY_INFO": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "call_action_id",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            }
        },
        "FAVORITES_VIEW": {
            "FAVORITES_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Favorites"
            }
        }
    },
    "NOTIFICATIONS": {
        "APPLICATION_CONFIG": {
            "OPEN_NOTIFICATIONS_COMMAND": "service call statusbar 1"
        },
        "EXPANDED_NOTIFICATIONS_SCREEN": {
            "NOTIFICATION_VIEW": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "notification_view",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "CLEAR_ALL_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "clear_all_button",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "STATUS_BAR": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_top_navigation_bar_container",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "APP_ICON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "app_icon",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "APP_NAME": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "header_text",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "NOTIFICATION_TITLE": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "notification_body_title",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "NOTIFICATION_BODY": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "notification_body_content",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "CARD_VIEW": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "card_view",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            }
        }
    },
    "MEDIA_CENTER": {
        "APPLICATION_CONFIG": {
            "MEDIA_CENTER_PACKAGE": "com.android.car.media",
            "MEDIA_ACTIVITY": "com.android.bluetooth/com.android.bluetooth.avrcpcontroller.BluetoothMediaBrowserService"
        },
        "MEDIA_CENTER_SCREEN": {
            "PLAY_PAUSE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "play_pause_stop",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "NEXT_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "skip_next",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "PREVIOUS_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "skip_prev",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "SHUFFLE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "overflow_on",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "PLAY_QUEUE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "play_queue",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "MINIMIZED_MEDIA_CONTROLS": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "minimized_playback_controls",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "TRACK_NAME": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "title",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "TRACK_NAME_MINIMIZED_CONTROL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "minimized_control_bar_title",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "BACK_BUTTON": {
                "TYPE": "DESCRIPTION",
                "VALUE": "Back"
            }
        },
        "MEDIA_CENTER_ON_HOME_SCREEN": {
            "PLAY_PAUSE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "play_pause_stop",
                "PACKAGE": "com.android.car.carlauncher"
            },
            "NEXT_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "skip_next",
                "PACKAGE": "com.android.car.carlauncher"
            },
            "PREVIOUS_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "skip_prev",
                "PACKAGE": "com.android.car.carlauncher"
            },
            "TRACK_NAME": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "title",
                "PACKAGE": "com.android.car.carlauncher"
            }
        }
    }
}
 

Varsayılan olmayan cihaz yapılandırmaları

Aşağıdaki kod örneği, varsayılan ayarların DUT'taki ayarlar tarafından geçersiz kılındığı bir JSON yapılandırma dosyası örneğini gösterir. Bu örnekte:

 • İnternet ayarları, referans cihazlarda Network & internet ve DUT'ta Connectivity olarak adlandırılır.
 • Tarih ve saat ayarları, referans cihazları için Ayarlar > Settings > Date and time ve saat bölümünde ve DUT için Settings > System > Date and time bölümünde mevcuttur.
# JSON configuration file for Reference Device
{
    ....
    "NETWORK_AND_INTERNET_SETTINGS": {
       "path": "Settings > Network & internet"
    },
    "DATE_AND_TIME_SETTINGS": {
       "path": "Settings > Date and time"
    },
    ....
}

# JSON configuration file for non-reference device
{
    ....
    "NETWORK_AND_INTERNET_SETTINGS": {
       "path": "Settings > Connectivity"
    },
    "DATE_AND_TIME_SETTINGS": {
       "path": "Settings > System > Date and time"
    },
    ....
}

JSON yapılandırma dosyası hazır olduğunda, aşağıdaki kod bloğunda gösterildiği gibi çalışma zamanında sağlanır.

# Push The JSON configuration file to the device
adb -s DEVICE-SERIAL push PATH-OF-JSON-FILE /data/local/tmp/jsonFile.json

Bu komutlarda:

 • PATH-TO-JSON-FILE : Ana makinedeki JSON dosyasının yolu.
 • DEVICE-SERIAL : DUT'nin seri kimliği. Ana bilgisayara yalnızca bir cihaz bağlıysa bu parametre gerekli değildir.

Bina ve yürütme

Spectatio çerçevesi, test APK'sının bir parçası olarak otomatik olarak oluşturulur. Test APK'sını oluşturmak için AOSP kod tabanının yerel iş istasyonunda bulunması gerekir. Test APK'sı oluşturulduktan sonra, kullanıcının APK'yi cihaza yüklemesi ve testi yürütmesi gerekir.

Aşağıdaki kod örneği, bir test APK'sının oluşturulmasını, kurulumunu ve yürütülmesini gösterir.

# Build Test APK
make TEST-APK-NAME

# Install Test APK
adb -s DEVICE-SERIAL install -r PATH-FOR-BUILT-TEST-APK


# Execute Test with the JSON file
adb -s DEVICE-SERIAL shell am instrument -w -r -e debug false -e config-file-path /data/local/tmp/jsonFile.json -e class TEST-PACKAGE.TEST-CLASSNAME TEST-PACKAGE/androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner

Bu komutlarda:

 • TEST-APK-NAME : Test edilecek uygulamanın adı. Örneğin, Android.bp dosyasında belirtilen Wi-Fi ayarlarını test etmek için TEST-APK-NAME AndroidAutomotiveSettingsTests olarak ayarlayın. APK'nın adı, Otomotiv testi için ilgili Android.bp dosyasında bulunabilir.

 • DEVICE-SERIAL : DUT'nin seri kimliği. Ana bilgisayara yalnızca bir cihaz bağlıysa bu parametre gerekli değildir.

 • config-file-path : Yalnızca JSON yapılandırma dosyasında belirtildiği gibi varsayılan olmayan cihaz UI yapılandırmalarını sağlamak için gerekli olan isteğe bağlı parametre. Sağlanmadıysa, çerçeve testleri yürütmek için varsayılan değerleri kullanır.

 • PATH-FOR-BUILT-TEST-APK : make komutu yürütüldüğünde test APK'sının oluşturulduğu yol.

 • TEST-PACKAGE : Test paketinin adı.

 • TEST-CLASSNAME : Test sınıfının adı. Örneğin, Wifi Ayarları testi için test paketi android.platform.tests ve test sınıfı adı WifiSettingTest .