IHostMonitor

public interface IHostMonitor

com.android.tradefed.util.hostmetric.IHostMonitor


Interfejs do wysyłania danych hosta

Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

class IHostMonitor.HostDataPoint

Klasa ogólna dla danych, które mają być raportowane.

Metody publiczne

abstract void addHostEvent ( IHostMonitor.HostMetricType tag, IHostMonitor.HostDataPoint event)

Metoda, która zostanie wywołana w celu dodania specjalnego zdarzenia do wysłania.

abstract void start ()

Metoda, która zostanie wywołana po ustawieniu wszystkich pól @Option monitora.

abstract void terminate ()

Metoda, która zostanie wywołana w celu zatrzymania Monitora hosta.

Metody publiczne

dodaj wydarzenie Host

public abstract void addHostEvent (IHostMonitor.HostMetricType tag, 
                IHostMonitor.HostDataPoint event)

Metoda, która zostanie wywołana w celu dodania specjalnego zdarzenia do wysłania.

Parametry
tag IHostMonitor.HostMetricType

event IHostMonitor.HostDataPoint

początek

public abstract void start ()

Metoda, która zostanie wywołana po ustawieniu wszystkich pól @Option monitora.

zakończyć

public abstract void terminate ()

Metoda, która zostanie wywołana w celu zatrzymania Monitora hosta.