Monitor hosta sterty

public class HeapHostMonitor
extends AbstractHostMonitor

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.hostmetric.AbstractHostMonitor
com.android.tradefed.util.hostmetric.HeapHostMonitor


Implementacja AbstractHostMonitor monitorująca pamięć sterty na hoście i okresowo rejestrująca ją w dzienniku historii.

Streszczenie

Pola

protected static final String HEAP_KEY

Konstruktorzy publiczni

HeapHostMonitor ()

Metody publiczne

void dispatch ()

Zbiera i emituje bieżące wartości danych hosta.

Pola

HEAP_KEY

protected static final String HEAP_KEY

Konstruktorzy publiczni

Monitor hosta sterty

public HeapHostMonitor ()

Metody publiczne

załatwić

public void dispatch ()

Zbiera i emituje bieżące wartości danych hosta. Powinien emitować zdarzenia kolejki, jeśli takie istnieją.