IHostMonitor.HostDataPoint

public static class IHostMonitor.HostDataPoint
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.hostmetric.IHostMonitor.HostDataPoint


Klasa ogólna dla danych, które mają być raportowane.

Streszczenie

Pola

public String additionalInfo

public String name

public int value

Konstruktorzy publiczni

HostDataPoint (String name, int value)
HostDataPoint (String name, int value, String additionalInfo)

Metody publiczne

String toString ()

Pola

dodatkowe informacje

public String additionalInfo

nazwa

public String name

wartość

public int value

Konstruktorzy publiczni

Punkt danych hosta

public HostDataPoint (String name, 
        int value)

Parametry
name String

value int

Punkt danych hosta

public HostDataPoint (String name, 
        int value, 
        String additionalInfo)

Parametry
name String

value int

additionalInfo String

Metody publiczne

doString

public String toString ()

Zwroty
String