IHostMonitor.HostMetricType

public static final enum IHostMonitor.HostMetricType
extends Enum< IHostMonitor.HostMetricType >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.hostmetric.IHostMonitor.HostMetricType >
com.android.tradefed.util.hostmetric.IHostMonitor.HostMetricType


Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

IHostMonitor.HostMetricType INVOCATION_STRAY_THREAD

IHostMonitor.HostMetricType NONE

Metody publiczne

static IHostMonitor.HostMetricType valueOf (String name)
static final HostMetricType[] values ()

Wartości wyliczeniowe

INVOCATION_STRAY_THREAD

public static final IHostMonitor.HostMetricType INVOCATION_STRAY_THREAD

NIC

public static final IHostMonitor.HostMetricType NONE

Metody publiczne

wartość

public static IHostMonitor.HostMetricType valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
IHostMonitor.HostMetricType

wartości

public static final HostMetricType[] values ()

Zwroty
HostMetricType[]