KomutSonuç

public class CommandResult
extends Object

Java.lang.Nesne
   ↳ com.android.tradefed.util.CommandResult


Bir komutun sonucunu içerir.

Özet

Kamu inşaatçıları

CommandResult()

Varsayılan CommandStatus#TIMED_OUT durumunda bir CommandResult oluşturun.

CommandResult(CommandStatus status)

Verilen durumda bir CommandResult oluşturun.

Herkese açık yöntemler

Integer getExitCode()

Komut tarafından oluşturulan çıkış/dönüş kodunu alın.

CommandStatus getStatus()

Komut durumunu alma.

String getStderr()

Komut tarafından oluşturulan standart hata çıkışını alın.

String getStdout()

Komut tarafından oluşturulan standart çıkışı alın.

boolean isCached()

Bu sonucun önbelleğe alınmış bir sonuç olup olmadığını döndürür.

void setCached(boolean cached)
void setExitCode(int exitCode)
void setStatus(CommandStatus status)
void setStderr(String stderr)
void setStdout(String stdout)
String toString()

Bu nesnenin dize gösterimini döndürür.

Kamu inşaatçıları

KomutSonuç

public CommandResult ()

Varsayılan CommandStatus#TIMED_OUT durumunda bir CommandResult oluşturun.

KomutSonuç

public CommandResult (CommandStatus status)

Verilen durumda bir CommandResult oluşturun.

Parametreler
status CommandStatus: CommandStatus

Herkese açık yöntemler

getExitCode

public Integer getExitCode ()

Komut tarafından oluşturulan çıkış/dönüş kodunu alın.

İlerlemeler
Integer çıkış kodu veya ayarlanmamışsa null

getStatus

public CommandStatus getStatus ()

Komut durumunu alma.

İlerlemeler
CommandStatus CommandStatus

getStderr

public String getStderr ()

Komut tarafından oluşturulan standart hata çıkışını alın.

İlerlemeler
String standart hata mesajı veya çıkış alınamadıysa null

getStdout

public String getStdout ()

Komut tarafından oluşturulan standart çıkışı alın.

İlerlemeler
String standart çıkış veya çıkış alınamadıysa null

Önbelleğe alındı

public boolean isCached ()

Bu sonucun önbelleğe alınmış bir sonuç olup olmadığını döndürür.

İlerlemeler
boolean

setCached

public void setCached (boolean cached)

Parametreler
cached boolean

setÇıkışKodu

public void setExitCode (int exitCode)

Parametreler
exitCode int

setStatus [setStatus]

public void setStatus (CommandStatus status)

Parametreler
status CommandStatus

setStderr

public void setStderr (String stderr)

Parametreler
stderr String

setStdout

public void setStdout (String stdout)

Parametreler
stdout String

toString

public String toString ()

Bu nesnenin dize gösterimini döndürür. Standart/hata çok büyük olabilir.

İlerlemeler
String