ILabPreparer

public interface ILabPreparer
implements ITargetPreparer

com.android.tradefed.targetprep.ILabPreparer


ส่วนต่อประสานเครื่องหมายสำหรับผู้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ

ดูที่ ITargetPreparer สำหรับคำอธิบายว่าอินเทอร์เฟซเหล่านี้มีจุดประสงค์อะไร