ปัจจุบันInvocation.InvocationInfo

public static final enum CurrentInvocation.InvocationInfo
extends Enum< CurrentInvocation.InvocationInfo >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.invoker.logger.CurrentInvocation.InvocationInfo >
com.android.tradefed.invoker.logger.CurrentInvocation.InvocationInfo


คีย์ที่มีชื่อพิเศษบางอย่างที่เรามักจะใส่สำหรับการเรียกใช้

สรุป

ค่า Enum

CurrentInvocation.InvocationInfo WORK_FOLDER

วิธีการสาธารณะ

String toString ()
static CurrentInvocation.InvocationInfo valueOf (String name)
static final InvocationInfo[] values ()

ค่า Enum

WORK_FOLDER

public static final CurrentInvocation.InvocationInfo WORK_FOLDER

วิธีการสาธารณะ

toString

public String toString ()

คืนสินค้า
String

มูลค่าของ

public static CurrentInvocation.InvocationInfo valueOf (String name)

พารามิเตอร์
name String

คืนสินค้า
CurrentInvocation.InvocationInfo

ค่า

public static final InvocationInfo[] values ()

คืนสินค้า
InvocationInfo[]