Informe de errorzOnFailureCollector

public class BugreportzOnFailureCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Objeto
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.BugreportzOnFailureCollector


Recopile un informe de error cuando falle un caso de prueba.

Resumen

Constructores públicos

BugreportzOnFailureCollector ()

Métodos públicos

void onTestRunFailed ( DeviceMetricData testData, FailureDescription failure)

Devolución de llamada para eventos testRunFailed

Constructores públicos

Informe de errorzOnFailureCollector

public BugreportzOnFailureCollector ()

Métodos públicos

enTestRunFailed

public void onTestRunFailed (DeviceMetricData testData, 
                FailureDescription failure)

Devolución de llamada para eventos testRunFailed