Android เป็นชุดซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่สร้างขึ้นสำหรับอุปกรณ์หลากหลายประเภทที่มีฟอร์มแฟคเตอร์ต่างกัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการมีส่วนร่วมในแพลตฟอร์ม
เกี่ยวกับ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติของ Android และโครงสร้างของแพลตฟอร์ม
เริ่ม
เริ่มต้นการพัฒนาและตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณอย่างเหมาะสม
ดาวน์โหลด
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือควบคุมแหล่งที่มาและดาวน์โหลดซอร์สโค้ดระบบปฏิบัติการ Android ที่สมบูรณ์
สร้าง
ทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อสร้างระบบปฏิบัติการ Android ในเครื่อง
ทดสอบ
ทดสอบการปรับแต่งของคุณกับระบบปฏิบัติการ Android
สร้าง
สร้างและคอมไพล์การปรับแต่งของคุณเองกับระบบปฏิบัติการ Android
มีส่วนร่วม
ส่งผลงานของคุณเองไปที่โครงการ Android Open Source
ชุมชน
โต้ตอบและรับความช่วยเหลือจากชุมชน Android
เครื่องมือ การสร้าง และข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบตัวเลือกคำสั่ง บิลด์ รูปแบบไฟล์เฉพาะ และรายการอุปกรณ์