JSONFileKeyStoreFabrika

public class JSONFileKeyStoreFactory
extends Object implements IKeyStoreFactory

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.keystore.JSONFileKeyStoreFactory


Bir JSON Anahtar Deposu Dosyasına erişmek için bir JSONFileKeyStoreClient sağlayan bir JSON Anahtar Deposu Fabrikasının uygulanması.

Özet

Kamu inşaatçıları

JSONFileKeyStoreFactory ()

Genel yöntemler

IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Anahtar deposundan değerleri almak için bir anahtar deposu istemcisi oluşturur.

void setHostName (String hostName)

Ana bilgisayar adını ayarlamak için kullanılan yardımcı yöntem.

Kamu inşaatçıları

JSONFileKeyStoreFabrika

public JSONFileKeyStoreFactory ()

Genel yöntemler

createKeyStoreClient

public IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Anahtar deposundan değerleri almak için bir anahtar deposu istemcisi oluşturur.

İadeler
IKeyStoreClient IKeyStoreClient

atar
KeyStoreException

setAna BilgisayarAdı

public void setHostName (String hostName)

Ana bilgisayar adını ayarlamak için kullanılan yardımcı yöntem. Test için kullanılır.

parametreler
hostName String : ana bilgisayar adı olarak kullanmak için.