JSONFileKeyStoreClient

public class JSONFileKeyStoreClient
extends Object implements IKeyStoreClient

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.keystore.JSONFileKeyStoreClient


Yerel bir JSON dosyasının anahtar deposu olarak görev yaptığı örnek bir uygulama. JSON metin dosyasında dize biçiminde değer anahtarı bulunmalıdır.

Özet

Alanlar

protected JSONObject mJsonKeyStore

Kamu inşaatçıları

JSONFileKeyStoreClient ()
JSONFileKeyStoreClient (File jsonFile)

Genel yöntemler

boolean containsKey (String key)

Anahtar deposunun belirli bir anahtarı içerip içermediğini kontrol etmeye yönelik bir yöntem.

String fetchKey (String key)

Belirli bir anahtarı anahtar deposuna getirme yöntemi.

boolean isAvailable ()

Konuşacak geçerli bir anahtar depomuz olup olmadığını kontrol etmek için bir yöntem.

void setKeyStore (JSONObject keyStore)

Anahtar deposunu ayarlamak için kullanılan yardımcı yöntem.

Korumalı yöntemler

void setKey (String key, String value)

Anahtarı value key .

Alanlar

mJsonKeyStore

protected JSONObject mJsonKeyStore

Kamu inşaatçıları

JSONFileKeyStoreClient

public JSONFileKeyStoreClient ()

JSONFileKeyStoreClient

public JSONFileKeyStoreClient (File jsonFile)

Parametreler
jsonFile File

Atar
KeyStoreException

Genel yöntemler

içerirAnahtar

public boolean containsKey (String key)

Anahtar deposunun belirli bir anahtarı içerip içermediğini kontrol etmeye yönelik bir yöntem.

Parametreler
key String : varlığını kontrol etmek için.

İadeler
boolean verilen anahtar mevcutsa true.

fetchAnahtar

public String fetchKey (String key)

Belirli bir anahtarı anahtar deposuna getirme yöntemi.

Parametreler
key String : anahtar deposunun içine getirilecek.

İadeler
String anahtarın String değeri. Anahtar bulunamazsa null değerini döndürür.

gecerli

public boolean isAvailable ()

Konuşacak geçerli bir anahtar depomuz olup olmadığını kontrol etmek için bir yöntem.

İadeler
boolean Geçerli bir anahtar depomuz varsa true, aksi halde false.

setKeyStore

public void setKeyStore (JSONObject keyStore)

Anahtar deposunu ayarlamak için kullanılan yardımcı yöntem. Test amaçlı kullanılır.

Parametreler
keyStore JSONObject : Anahtar deposu olarak kullanılacak JSONObject .

Korumalı yöntemler

ayar tuşu

protected void setKey (String key, 
                String value)

Anahtarı value key . mJsonKeyStore.put(key, value) ile eşdeğerdir.

Parametreler
key String

value String

Atar
JSONException