IKeyStoreClient

public interface IKeyStoreClient

com.android.tradefed.util.keystore.IKeyStoreClient


Parola veya hassas veriler için bir anahtar deposuna erişim arabirimi.

Özet

Genel yöntemler

abstract boolean containsKey (String key)

Anahtar deposunun belirli bir anahtarı içerip içermediğini kontrol etme yöntemi.

abstract String fetchKey (String key)

Anahtar deposunda belirli bir anahtarı getirme yöntemi.

abstract boolean isAvailable ()

Konuşacak geçerli bir anahtar depomuz olup olmadığını kontrol etmenin bir yöntemi.

Genel yöntemler

içerirAnahtar

public abstract boolean containsKey (String key)

Anahtar deposunun belirli bir anahtarı içerip içermediğini kontrol etme yöntemi.

parametreler
key String : varlığını kontrol etmek için.

İadeler
boolean verilen anahtar varsa true .

getirmeAnahtarı

public abstract String fetchKey (String key)

Anahtar deposunda belirli bir anahtarı getirme yöntemi.

parametreler
key String : anahtar deposunun içine getirmek için.

İadeler
String anahtarın String değeri. Anahtar bulunamazsa null döndürür.

gecerli

public abstract boolean isAvailable ()

Konuşacak geçerli bir anahtar depomuz olup olmadığını kontrol etmenin bir yöntemi.

İadeler
boolean geçerli bir anahtar depomuz varsa true , aksi takdirde false .