DryRunAnahtarMağaza

public class DryRunKeyStore
extends Object implements IKeyStoreClient

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.keystore.DryRunKeyStore


Herhangi bir anahtar deposu değerinin her zaman uygun şekilde değiştirildiği ve bulunduğu kuru çalıştırma için bir anahtar deposu.

Özet

Kamu inşaatçıları

DryRunKeyStore ()

Genel yöntemler

boolean containsKey (String key)

Anahtar deposunun belirli bir anahtarı içerip içermediğini kontrol etme yöntemi.

String fetchKey (String key)

Anahtar deposunda belirli bir anahtarı getirme yöntemi.

String fetchKey (String key, String optionType)

Beklenen türde değer oluşturmak için kuru çalıştırma anahtar deposu için özel geri arama.

boolean isAvailable ()

Konuşacak geçerli bir anahtar depomuz olup olmadığını kontrol etmenin bir yöntemi.

Kamu inşaatçıları

DryRunAnahtarMağaza

public DryRunKeyStore ()

Genel yöntemler

içerirAnahtar

public boolean containsKey (String key)

Anahtar deposunun belirli bir anahtarı içerip içermediğini kontrol etme yöntemi.

parametreler
key String : varlığını kontrol etmek için.

İadeler
boolean verilen anahtar varsa true .

getirmeAnahtarı

public String fetchKey (String key)

Anahtar deposunda belirli bir anahtarı getirme yöntemi.

parametreler
key String : anahtar deposunun içine getirmek için.

İadeler
String anahtarın String değeri. Anahtar bulunamazsa null döndürür.

getirmeAnahtarı

public String fetchKey (String key, 
                String optionType)

Beklenen türde değer oluşturmak için kuru çalıştırma anahtar deposu için özel geri arama.

parametreler
key String : seçeneğin anahtarı yok sayılır.

optionType String : beklenen dönüş türü.

İadeler
String

gecerli

public boolean isAvailable ()

Konuşacak geçerli bir anahtar depomuz olup olmadığını kontrol etmenin bir yöntemi.

İadeler
boolean geçerli bir anahtar depomuz varsa true , aksi takdirde false .