Narzędzie do przygotowywania dziennika odzyskiwania

public class RecoveryLogPreparer
extends BaseTargetPreparer implements ITestLoggerReceiver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RecoveryLogPreparer


Przygotowujący cel używany do zbierania dzienników przed odzyskaniem.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

RecoveryLogPreparer ()

Metody publiczne

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Wstrzykuje instancję ITestLogger

void setUp ( TestInformation testInformation)

Metody chronione

void rebootDevice ( TestInformation testInformation)

Konstruktorzy publiczni

Narzędzie do przygotowywania dziennika odzyskiwania

public RecoveryLogPreparer ()

Metody publiczne

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Wstrzykuje instancję ITestLogger

Parametry
testLogger ITestLogger

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Metody chronione

uruchom ponownie urządzenie

protected void rebootDevice (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation

Rzuca
DeviceNotAvailableException