Odbiornik ITestLogger

public interface ITestLoggerReceiver

com.android.tradefed.result.ITestLoggerReceiver


Jednostka, do której można wstrzyknąć instancję ITestLogger , aby można ją było używać do celów rejestrowania.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Wstrzykuje instancję ITestLogger

Metody publiczne

setTestLogger

public abstract void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Wstrzykuje instancję ITestLogger

Parametry
testLogger ITestLogger