Analizator artefaktów

public class ArtifactsAnalyzer
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.result.skipped.ArtifactsAnalyzer


Narzędzie pomagające analizować artefakty kompilacji w celu uzyskania wglądu.

Streszczenie

Pola

public static final String DEVICE_IMAGE_NOT_CHANGED

Konstruktorzy publiczni

ArtifactsAnalyzer ( TestInformation information, MultiMap < ITestDevice , ContentAnalysisContext > imageAnalysis, testAnalysisContexts, moduleDiscovered, dependencyFiles) ArtifactsAnalyzer ( TestInformation information, MultiMap < ITestDevice , ContentAnalysisContext > imageAnalysis, testAnalysisContexts, moduleDiscovered, dependencyFiles) ArtifactsAnalyzer ( TestInformation information, MultiMap < ITestDevice , ContentAnalysisContext > imageAnalysis, testAnalysisContexts, moduleDiscovered, dependencyFiles) ArtifactsAnalyzer ( TestInformation information, MultiMap < ITestDevice , ContentAnalysisContext > imageAnalysis, testAnalysisContexts, moduleDiscovered, dependencyFiles)

Metody publiczne

BuildAnalysis analyzeArtifacts ()

Pola

URZĄDZENIE_IMAGE_NOT_CHANGED

public static final String DEVICE_IMAGE_NOT_CHANGED

Konstruktorzy publiczni

Analizator artefaktów

public ArtifactsAnalyzer (TestInformation information, 
        MultiMap<ITestDeviceContentAnalysisContext> imageAnalysis, 
         testAnalysisContexts, 
         moduleDiscovered, 
         dependencyFiles)

Parametry
information TestInformation

imageAnalysis MultiMap

testAnalysisContexts

moduleDiscovered

dependencyFiles

Metody publiczne

analizujArtefakty

public BuildAnalysis analyzeArtifacts ()

Zwroty
BuildAnalysis