Kontekst analizy treści

public class ContentAnalysisContext
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.build.content.ContentAnalyticContext


Podaj kontekst otaczający treść, aby móc ją właściwie przeanalizować.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ContentAnalysisContext (String contentEntry, ContentInformation information, ContentAnalysisContext.AnalysisMethod method)

Metody publiczne

boolean abortAnalysis ()
String abortReason ()
ContentAnalysisContext addCommonLocation (String path)
ContentAnalysisContext addCommonLocations ( paths) addCommonLocations ( paths)
ContentAnalysisContext addIgnoreChange (String path)
ContentAnalysisContext addIgnoreChanges ( paths) addIgnoreChanges ( paths)
ContentAnalysisContext.AnalysisMethod analysisMethod ()
commonLocations ()
String contentEntry ()
ContentInformation contentInformation ()
ignoredChanges ()
void invalidateAnalysis (String reason)
void invalidateAnalysis ()

Konstruktorzy publiczni

Kontekst analizy treści

public ContentAnalysisContext (String contentEntry, 
        ContentInformation information, 
        ContentAnalysisContext.AnalysisMethod method)

Parametry
contentEntry String

information ContentInformation

method ContentAnalysisContext.AnalysisMethod

Metody publiczne

przerwanie analizy

public boolean abortAnalysis ()

Zwroty
boolean

przerwaćPowód

public String abortReason ()

Zwroty
String

dodajCommonLocation

public ContentAnalysisContext addCommonLocation (String path)

Parametry
path String

Zwroty
ContentAnalysisContext

dodaj CommonLocations

public ContentAnalysisContext addCommonLocations ( paths)

Parametry
paths

Zwroty
ContentAnalysisContext

dodajIgnorujZmień

public ContentAnalysisContext addIgnoreChange (String path)

Parametry
path String

Zwroty
ContentAnalysisContext

dodajIgnoruj ​​zmiany

public ContentAnalysisContext addIgnoreChanges ( paths)

Parametry
paths

Zwroty
ContentAnalysisContext

wspólneLokalizacje

public commonLocations ()

Zwroty

treśćWpis

public String contentEntry ()

Zwroty
String

treśćInformacje

public ContentInformation contentInformation ()

Zwroty
ContentInformation

ignorowaneZmiany

public ignoredChanges ()

Zwroty

unieważnić analizę

public void invalidateAnalysis (String reason)

Parametry
reason String

unieważnić analizę

public void invalidateAnalysis ()