Analiza kompilacji

public class BuildAnalysis
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.result.skipped.BuildAnalytics


Reprezentuje wyniki analizy pojedynczej kompilacji.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

BuildAnalysis (boolean deviceImageChanged, boolean hasTestsArtifacts)

Metody publiczne

boolean deviceImageChanged ()
boolean hasChangesInTestsArtifacts ()
boolean hasTestsArtifacts ()
static BuildAnalysis mergeReports ( reports) mergeReports ( reports)
void setChangesInTests (boolean hasChanges)
String toString ()

Konstruktorzy publiczni

Analiza kompilacji

public BuildAnalysis (boolean deviceImageChanged, 
                boolean hasTestsArtifacts)

Parametry
deviceImageChanged boolean

hasTestsArtifacts boolean

Metody publiczne

zmieniono obraz urządzenia

public boolean deviceImageChanged ()

Zwroty
boolean

maChangesInTestsArtefakty

public boolean hasChangesInTestsArtifacts ()

Zwroty
boolean

maArtefakty Testowe

public boolean hasTestsArtifacts ()

Zwroty
boolean

scalićRaporty

public static BuildAnalysis mergeReports ( reports)

Parametry
reports

Zwroty
BuildAnalysis

setChangesInTests

public void setChangesInTests (boolean hasChanges)

Parametry
hasChanges boolean

doString

public String toString ()

Zwroty
String