Pula testów IT

public interface ITestsPool

com.android.tradefed.invoker.shard.ITestsPool


Interfejs opisujący pulę testów, do których możemy uzyskać dostęp i które możemy uruchomić

Streszczenie

Metody publiczne

abstract IRemoteTest poll ( TestInformation info, boolean reportNotExecuted)

Odpytaj o następny test do wykonania.

abstract ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Zwraca listę testów, które zostały odrzucone do uruchomienia na wszystkich urządzeniach.

Metody publiczne

głosowanie

public abstract IRemoteTest poll (TestInformation info, 
                boolean reportNotExecuted)

Odpytaj o następny test do wykonania.

Parametry
info TestInformation

reportNotExecuted boolean

Zwroty
IRemoteTest

pollRejectedTokenModule

public abstract ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Zwraca listę testów, które zostały odrzucone do uruchomienia na wszystkich urządzeniach.

Zwroty
ITokenRequest