Lokalny basen

public class LocalPool
extends Object implements ITestsPool

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.LocalPool


Implementacja puli testów lokalnych

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

LocalPool ( genericPool, tokenPool) LocalPool ( genericPool, tokenPool) LocalPool ( genericPool, tokenPool)

Metody publiczne

IRemoteTest poll ( TestInformation info, boolean reportNotExecuted)

Odpytaj o następny test do wykonania.

ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Zwraca listę testów, które zostały odrzucone do uruchomienia na wszystkich urządzeniach.

Konstruktorzy publiczni

Lokalny basen

public LocalPool ( genericPool, 
         tokenPool)

Parametry
genericPool

tokenPool

Metody publiczne

głosowanie

public IRemoteTest poll (TestInformation info, 
        boolean reportNotExecuted)

Odpytaj o następny test do wykonania.

Parametry
info TestInformation

reportNotExecuted boolean

Zwroty
IRemoteTest

pollRejectedTokenModule

public ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Zwraca listę testów, które zostały odrzucone do uruchomienia na wszystkich urządzeniach.

Zwroty
ITokenRequest