TcpAygıtı

public class TcpDevice
extends StubDevice implements IConfigurableVirtualDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice


DeviceManager tarafından DeviceSelectionOptions.tcpDeviceRequested() true olduğunda tahsis etmek için kullanılan bir yer tutucu IDevice

Özet

kamu inşaatçılar

TcpDevice (String serial)
TcpDevice (String serial, String knownDeviceIp)

Genel yöntemler

String getKnownDeviceIp ()

Varsa, bilinen ilişkili IP'yi döndürür, bilinen bir IP yoksa null değerini döndürür.

kamu inşaatçılar

TcpAygıtı

public TcpDevice (String serial)

parametreler
serial String

TcpAygıtı

public TcpDevice (String serial, 
                String knownDeviceIp)

parametreler
serial String

knownDeviceIp String

Genel yöntemler

getKnownDeviceIp

public String getKnownDeviceIp ()

Varsa, bilinen ilişkili IP'yi döndürür, bilinen bir IP yoksa null değerini döndürür.

İadeler
String