IConfigurableSanalCihaz

public interface IConfigurableVirtualDevice

com.android.tradefed.device.IConfigurableVirtualDevice


Olası bir önceden yapılandırılmış sanal aygıt bilgisi (ana bilgisayar ipi, ana bilgisayar kullanıcısı, bağlantı noktası konumu vb.) hakkında bilgi sağlayan bir arabirim.

Özet

Genel yöntemler

default Integer getDeviceNumOffset ()

Varsa bilinen cihaz num ofsetini, cihaz num ofseti ayarlanmamışsa null değerini döndürür.

default String getKnownDeviceIp ()

Varsa bilinen ilişkili IP'yi döndürür, bilinen bir IP yoksa null değerini döndürür.

default String getKnownUser ()

Varsa bilinen kullanıcıyı, bilinen kullanıcı yoksa null değerini döndürür.

Genel yöntemler

getDeviceNumOffset

public Integer getDeviceNumOffset ()

Varsa bilinen cihaz num ofsetini, cihaz num ofseti ayarlanmamışsa null değerini döndürür.

İadeler
Integer

getKnownDeviceIp

public String getKnownDeviceIp ()

Varsa bilinen ilişkili IP'yi döndürür, bilinen bir IP yoksa null değerini döndürür.

İadeler
String

getKnownKullanıcı

public String getKnownUser ()

Varsa bilinen kullanıcıyı, bilinen kullanıcı yoksa null değerini döndürür.

İadeler
String