StubYerelAndroidSanalCihaz

public class StubLocalAndroidVirtualDevice
extends TcpDevice

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice
com.android.tradefed.device.StubLocalAndroidSanalCihaz


DeviceManager tarafından DeviceSelectionOptions.localVirtualDeviceRequested() true olduğunda tahsis etmek için kullanılan bir yer tutucu IDevice

Özet

Kamu inşaatçıları

StubLocalAndroidVirtualDevice (String serial)

Kamu inşaatçıları

StubYerelAndroidSanalCihaz

public StubLocalAndroidVirtualDevice (String serial)

parametreler
serial String