BootstrapServiceFileResolverLoader

public class BootstrapServiceFileResolverLoader
extends Object implements IFileResolverLoader

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.config.BootstrapServiceFileResolverLoader


Hizmet yükleme olanağını kullanarak çözümleyicileri yükler.

DynamicRemoteFileResolver sınıfına gömülü olanın aksine, bu uygulama çok basittir ve her çağrıldığında istenen çözümleyici türünün yeni bir örneğini döndürür. Bu, çözümleyicilerin başlatılmasının kolay olduğu ve yapılandırmalarında Option - açıklamalı alanlar gerektirmediği temel varsayımını yapar. Bu, günümüzde çözümleyicilerimizin çoğu için geçerlidir ve yapılandırma önyüklemesi için kullanılacak uygun şekilde genel olan herhangi bir çözümleyici için de geçerli olmalıdır.

Özet

Genel yöntemler

IRemoteFileResolver load (String scheme, config) load (String scheme, config)

Sağlanan şemayı işleyebilen bir çözümleyici yükler.

Genel yöntemler

yük

public IRemoteFileResolver load (String scheme, 
                 config)

Sağlanan şemayı işleyebilen bir çözümleyici yükler.

parametreler
scheme String : yüklenen çözümleyicinin işlemesi beklenen URI şeması.

config : 'Dynamic-resolver-args' TF komut satırı bayrağı tarafından belirtilen tüm dinamik çözümleyici yapılandırması anahtar/değer çiftlerinin bir haritası.

İadeler
IRemoteFileResolver