IFileResolverLoader

public interface IFileResolverLoader

com.android.tradefed.config.IFileResolverLoader


IRemoteFileResolver uygulamalarını yükler.

Özet

iç içe sınıflar

class IFileResolverLoader.ResolverLoadingException

Bir çözümleyici yüklenemezse veya başlatılamıyorsa özel durum oluşturulur.

Genel yöntemler

abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, config) load (String scheme, config)

Sağlanan şemayı işleyebilen bir çözümleyici yükler.

Genel yöntemler

yük

public abstract IRemoteFileResolver load (String scheme, 
                 config)

Sağlanan şemayı işleyebilen bir çözümleyici yükler.

parametreler
scheme String : yüklenen çözümleyicinin işlemesi beklenen URI şeması.

config : 'Dynamic-resolver-args' TF komut satırı bayrağı tarafından belirtilen tüm dinamik çözümleyici yapılandırması anahtar/değer çiftlerinin bir haritası.

İadeler
IRemoteFileResolver

atar
IFileResolverLoader.ResolverLoadingException belirtilen şemayı işleyen çözümleyici yüklenemiyor ve/veya başlatılamıyorsa.