Dostawca LocalAppBuildProvider

public class LocalAppBuildProvider
extends StubBuildProvider

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.build.StubBuildProvider
com.android.tradefed.build.LocalAppBuildProvider


IBuildProvider , który konstruuje IBuildInfo na podstawie podanej ścieżki lokalnej

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

LocalAppBuildProvider ()

Metody publiczne

void cleanUp ( IBuildInfo info)

Wyczyść wszystkie tymczasowe pliki kompilacji.

IBuildInfo getBuild ()

Pobierz dane dla testowanej kompilacji.

Konstruktorzy publiczni

Dostawca LocalAppBuildProvider

public LocalAppBuildProvider ()

Metody publiczne

posprzątać

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Wyczyść wszystkie tymczasowe pliki kompilacji.

Parametry
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

Pobierz dane dla testowanej kompilacji.

Zwroty
IBuildInfo IBuildInfo dla testowanej kompilacji lub null , jeśli żadna kompilacja nie jest dostępna do testowania

Rzuca
BuildRetrievalError