Dostawca StubBuild

public class StubBuildProvider
extends Object implements IBuildProvider

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.build.StubBuildProvider


Pusta implementacja IBuildProvider bez opcji.

Dostarczy pustą BuildInfo z podanymi wartościami z opcji.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

StubBuildProvider ()

Metody publiczne

void cleanUp ( IBuildInfo info)

Wyczyść wszystkie tymczasowe pliki kompilacji.

IBuildInfo getBuild ()

Pobierz dane dla testowanej kompilacji.

Konstruktorzy publiczni

Dostawca StubBuild

public StubBuildProvider ()

Metody publiczne

posprzątać

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Wyczyść wszystkie tymczasowe pliki kompilacji.

Parametry
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

Pobierz dane dla testowanej kompilacji.

Zwroty
IBuildInfo IBuildInfo dla testowanej kompilacji lub null , jeśli żadna kompilacja nie jest dostępna do testowania

Rzuca
BuildRetrievalError