IBuildProvider

public interface IBuildProvider

com.android.tradefed.build.IBuildProvider,


Odpowiada za dostarczenie informacji o testowanej kompilacji.

Podsumowanie

Metody publiczne

default void buildNotTested(IBuildInfo info)

Ta metoda została wycofana. nie ma już żadnych przypadków użycia

abstract void cleanUp(IBuildInfo info)

Usuń wszystkie tymczasowe pliki kompilacji.

abstract IBuildInfo getBuild()

Pobieranie danych do testowanej kompilacji.

Metody publiczne

Nietestowana kompilacja

public void buildNotTested (IBuildInfo info)

Ta metoda została wycofana.
Nie ma już żadnych przypadków użycia

Oznacz daną kompilację jako nieprzetestowaną.

Wywoływane w przypadkach, gdy Federacja Handlowa nie mogła ukończyć testów kompilacji z powodu problemu ze środowiskiem.

Parametry
info IBuildInfo: IBuildInfo do zresetowania

czyszczenie

public abstract void cleanUp (IBuildInfo info)

Usuń wszystkie tymczasowe pliki kompilacji.

Parametry
info IBuildInfo

getBuild

public abstract IBuildInfo getBuild ()

Pobieranie danych do testowanej kompilacji.

Zwroty
IBuildInfo IBuildInfo w przypadku kompilacji w trakcie testu lub null, jeśli nie jest dostępna żadna kompilacja do testowania

Rzuty
BuildRetrievalError jeśli nie udało się pobrać informacji o kompilacji z powodu nieoczekiwanego błędu