התייחסות למבנה נתונים של Geofence

התייחסות למבנה נתונים של Geofence

#include < fused_location.h >

שדות נתונים

GeofenceType סוּג
איחוד {
מעגל GeofenceCircle
} גיאופנס

תיאור מפורט

מייצג את סוג הגיאופנס והנתונים

הגדרה בשורה 706 של הקובץ fused_location.h .

תיעוד שטח

הגדרה בשורה 709 של הקובץ fused_location.h .

union { ... } geofence

הגדרה בשורה 707 של הקובץ fused_location.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא: