התייחסות למבנה GeofenceCircle

התייחסות למבנה GeofenceCircle

#include < fused_location.h >

שדות נתונים

לְהַכפִּיל קו רוחב
לְהַכפִּיל קו אורך
לְהַכפִּיל radius_m

תיאור מפורט

גיאופנס מעגלי מיוצג על ידי רוחב / ארוך / רדיוס

הגדרה בשורה 699 של הקובץ fused_location.h .

תיעוד שטח

קו רוחב כפול

הגדרה בשורה 700 של הקובץ fused_location.h .

קו אורך כפול

הגדרה בשורה 701 של הקובץ fused_location.h .

רדיוס כפול_מ

הגדרה בשורה 702 של הקובץ fused_location.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא: