התייחסות למבנה Geofence

התייחסות למבנה Geofence

#include < fused_location.h >

שדות נתונים

int32_t geofence_id
GeofenceData * נתונים
GeofenceOptions * אפשרויות

תיאור מפורט

מבנה גיאופנס

הגדרה בשורה 757 של הקובץ fused_location.h .

תיעוד שטח

נתוני GeofenceData *

הגדרה בשורה 759 של הקובץ fused_location.h .

int32_t geofence_id

הגדרה בשורה 758 של הקובץ fused_location.h .

GeofenceOptions * אפשרויות

הגדרה בשורה 760 של הקובץ fused_location.h .


התיעוד עבור מבנה זה נוצר מהקובץ הבא: