IHostMonitor

public interface IHostMonitor

com.android.tradefed.util.hostmetric.IHostMonitor


Ana bilgisayar verilerini göndermek için arayüz

Özet

iç içe sınıflar

class IHostMonitor.HostDataPoint

Raporlanacak veriler için genel sınıf.

enum IHostMonitor.HostMetricType

Genel yöntemler

abstract void addHostEvent ( IHostMonitor.HostMetricType tag, IHostMonitor.HostDataPoint event)

Gönderilecek özel bir olay eklemek için çağrılacak bir yöntem.

abstract void start ()

Monitörün @Option alanlarının tümü ayarlandıktan sonra çağrılacak bir yöntem.

abstract void terminate ()

Ana Bilgisayar İzleyicisini durdurmak için çağrılacak bir yöntem.

Genel yöntemler

addHostEvent

public abstract void addHostEvent (IHostMonitor.HostMetricType tag, 
                IHostMonitor.HostDataPoint event)

Gönderilecek özel bir olay eklemek için çağrılacak bir yöntem.

parametreler
tag IHostMonitor.HostMetricType

event IHostMonitor.HostDataPoint

Başlat

public abstract void start ()

Monitörün @Option alanlarının tümü ayarlandıktan sonra çağrılacak bir yöntem.

sonlandırmak

public abstract void terminate ()

Ana Bilgisayar İzleyicisini durdurmak için çağrılacak bir yöntem.