Yığın Ana Bilgisayar Monitörü

public class HeapHostMonitor
extends AbstractHostMonitor

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.util.hostmetric.AbstractHostMonitor
com.android.tradefed.util.hostmetric.HeapHostMonitor


Ana bilgisayardaki yığın belleği izleyen ve bunu periyodik olarak geçmiş günlüğüne kaydeden AbstractHostMonitor uygulaması.

Özet

Alanlar

protected static final String HEAP_KEY

Kamu inşaatçıları

HeapHostMonitor ()

Genel yöntemler

void dispatch ()

Mevcut ana bilgisayar veri değerlerini toplar ve yayar.

Alanlar

HEAP_KEY

protected static final String HEAP_KEY

Kamu inşaatçıları

Yığın Ana Bilgisayar Monitörü

public HeapHostMonitor ()

Genel yöntemler

sevk

public void dispatch ()

Mevcut ana bilgisayar veri değerlerini toplar ve yayar. Varsa Sıradaki Olayları yayar.