IHostHealthAgent

public interface IHostHealthAgent

com.android.tradefed.util.hostmetric.IHostHealthAgent


Interfejs do emitowania metryk hosta lub urządzenia.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract void emitValue (String name, long value, data) emitValue (String name, long value, data)

Emituje wartość nazwy metryki.

abstract void flush ()

Opróżnia metryki umieszczone w kolejce.

Metody publiczne

emitujWartość

public abstract void emitValue (String name, 
        long value, 
         data)

Emituje wartość nazwy metryki. Wartość zostaje umieszczona w kolejce i przesłana po wywołaniu IHostHealthAgent#flush .

Parametry
name String : nazwa metryki

value long : wartość metryczna

data : dane powiązane z wartością metryki

spłukać

public abstract void flush ()

Opróżnia metryki umieszczone w kolejce.