E-mail HostHealthAgent

public class EmailHostHealthAgent
extends Object implements IHostHealthAgent

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.hostmetric.EmailHostHealthAgent


Implementacja IHostHealthAgent do wysyłania wiadomości e-mail z raportów monitora hosta

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

EmailHostHealthAgent ()

Metody publiczne

void emitValue (String name, long value, data) emitValue (String name, long value, data)

Emituje wartość nazwy metryki.

void flush ()

Opróżnia metryki umieszczone w kolejce.

Konstruktorzy publiczni

E-mail HostHealthAgent

public EmailHostHealthAgent ()

Metody publiczne

emitujWartość

public void emitValue (String name, 
        long value, 
         data)

Emituje wartość nazwy metryki. Wartość zostaje umieszczona w kolejce i przesłana po wywołaniu IHostHealthAgent#flush .

Parametry
name String : nazwa metryki

value long : wartość metryczna

data : dane powiązane z wartością metryki

spłukać

public void flush ()

Opróżnia metryki umieszczone w kolejce.